DAI MIA

W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń i komentarzy związanych z pochodzeniem jeża AP Rio.

1. Nasze Stowarzyszenie nie nawiązuje bezpośrednich kontaktów z osobami, które prowadzą nierejestrowane hodowle. Nie do tego zostało powołane.

2. W sytuacjach spornych lub analogicznych do tej, ale odnoszących się do hodowli zarejestrowanych, sprawa przekazywana jest do właściwego stowarzyszenia, klubu etc.

3. Warto podkreślić, że nierejestrowana hodowla, z której jeż wyszedł, wiedziała o zaistniałym problemie od nabywcy jeża. Pomimo tego nie nawiązała kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Po dokładnym przeanalizowaniu pochodzenia jeżyka AP Rio i doprecyzowaniu identyfikacji samiczki Mia, przedstawiamy drzewo genealogiczne jeżyka AP Rio z wyliczonymi współczynnikami COI. Każdy może je przeanalizować.