Sekcja lotopałanki karłowate

Witam Wszystkich, którzy są zainteresowani naszą sekcją, bądź interesują się tymi uroczymi torbaczami. ZOBACZ NASZ SERWIS – www.lotopalanki.zwierzomania.edu.pl

Sekcja nasza realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia.

Wymiana informacji i doświadczeń między naszymi członkami.

Aktywny udział w targach i Wystawach.

Współpraca i wymiana informacji z podobnymi organizacjami poza Polską.

Propagowanie informacji na temat zwierząt egzotycznych i domowych podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Lotopałanki karłowate, podstawowe wiadomości

W naturze lotopałanki żyją z reguły do 5–6 lat, w hodowlach potrafią dożyć do 14 lat.

Lotopałanki prowadzą głównie nocny tryb życia, jednakże zdarza się, iż przejawiają aktywność również w ciągu dnia.

Są to zwierzęta stadne.

Podtyp: kręgowce

Gromada: ssaki

Podgromada: ssaki żyworodne

Szczep: torbacze

Sekcja lotopałanki karłowate